Urban Futures Lab

Vijf dagen lang was het voormalig kabinet van de Minister-President in Den Haag het terrein van een unieke samenwerking van studenten en ambtenaren van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In verschillende sessies ontwikkelden en testten zij probes, impressies van mogelijke toekomsten van de stad, onder begeleiding van U CREATE en World Design Forum. Deze probes worden gebruikt om burgers te bevragen en inzicht te krijgen in hun meningen, motivaties en drijfveren. (bron: www.urbanfutures.nl)

De teaser